Устни преводи

Предлагам на ваше разположение услугата преводач от италиански на български и обратно, за да отговаря на вашите езикови нужди по време на конгреси, конференции, изложения, бизнес срещи във вашето предприятие , както и за подписване на договори, когато участващите страни не говорят на един и същ език.

Обикновено се говори за следните видове устен превод:

СИМУЛТАНЕН: когато се отнася до едновременен превод (интерпретиране) на говорителя (с минимални интервали), извършван от преводач в кабина, грижливо изолирана и оборудвана със слушалки и микрофон. Идеален е при провеждане на конференции и конгреси.


КОНСЕКУТИВЕН
: този превод се извършва при физическото присъствие на заинтересованите страни. Преводачът изслушва говорещия и го превежда впоследствие на отделни пасажи. Препоръчва се тогава, когато не е възможен един традиционен симултанен превод в кабината.

“ПРОШЕПНАТ”: това е симултанен превод и е наречен така, защото се извършва близо до ухото на слушателя, прошепнат е и се прави само при физическото присъствие на заинтересованите от превода страни, без ползването на съоръжения или на техническа поддръжка. Препоръчва се, когато от тази услуга се нуждаят само двама или трима души.

ПРЕГОВОРИ: при преговори обикновено се превежда “смисълът” на речта на един от участниците на една малка група от хора. Използва се и при търговски изложения и бизнес презентации.

bulgariaНатиснете тук за една безплатна и необвързваща оферта или за да получите допълнителна информация.