Цени

Цената на писмените преводи се определя за една стандартна страница.Цената на една страница, която съдържа правни, технически, търговски или други специализирани преводи, е по-голяма от тази с обикновените текстове.
Варира също така и в зависимост от трудността, размера, обема на текста или продължителността на поръчката.

Една страница отговаря на 1500 знака, включително и интервалите, изчислени от компютъра (25 реда и 60 символа на ред). Минималното фактуриране е равно на една страница.

За да се изчисли броят на страниците на вашия документ, следвайте тези инструкции:
- Отворете текста на превода с Word Microsoft;
- Отворете меню “Инструменти”;
- Изберете “Брой знаци”;
- Разделете броя на знаците (включително и интервалите) на 1500.
Минималната поръчка е за една страница.
Стойността на поръчката се изчислява на базата на броя страници готов превод, а не на оригиналния текст.
При обемна поръчка и/или дълготрайно сътрудничество, се правят отстъпки по договаряне.

Локализация на видео игри и софтуер: да се поиска оферта.

Спешни преводи:
Да се считат за спешни тези преводи, които са повече от 4 страници за един работен ден.
Таксата за спешните преводи води до едно увеличение от 50% от предвидената нормална услуга.

Малки корекции и корекции на чернови – 50% от цената на превода.
Преглед на стила или преработка на текста са на пълната цена за един нормален превод.

Заверени в съда заклети преводи. За тях се изисква авансово заплащане на извършваните фиксираните разходи (доставка с куриерски служби, марки, съдебни такси), тъй като последните не подлежат на ДДС и не могат да се включат във фактурата. Препоръчително е да се поиска предварително лична оферта, изпращайки документа, по възможност сканиран, по електронна поща.
Цената на един документ е от € 50,00, освен тази за извършения превод.

Цените на устните преводи се съгласуват между преводача и клиента по време на уточняване на поръчката.

Начин на плащане:
По банков път след получаване на превода.

bulgariaНатиснете тук за една безплатна и необвързваща оферта или за да получите допълнителна информация.